Jak probíhá schůzka se mnou a právní zastoupení

Sjednání schůzky

Před návštěvou advokátní kanceláře Vám doporučuji sjednat si schůzku. Můžete využít telefonický či e-mailový kontakt nebo formulář na těchto stránkách.

Stanovení cíle

Prosím Vás, abyste si před první schůzkou promysleli, co bude cílem mojí práce, čeho byste rádi s mojí pomocí dosáhli. Budu ráda, když mi také Vaši věc popíšete do e-mailu a zašlete podstatné dokumenty. Tím urychlíme první schůzku, protože se na ni budu moci lépe připravit a také Vám mohu poradit, jaké podklady si máte na schůzku přinést.

Příprava podkladů

Při osobním setkání se Vás zeptám, co bude cílem mojí práce. Prověříme si přinesené podklady a zkontrolujeme lhůty, které je potřeba dodržet. Pokud bude nějaký dokument chybět, poradím Vám, co máte hledat, případně co můžu obstarat za Vás.

Společný výběr vhodného řešení pro Vás

Sdělím Vám, jaké jsou varianty řešení a jaká rizika z nich mohou vyplynout a domluvíme se na ideálním řešení pro Vás s ohledem na čas, náklady a efektivnost řešení.

Stanovení podmínek spolupráce

Po bližším seznámení s Vaší věcí se dohodneme na termínu, ve kterém se pokusím věc vyřešit. Současně provedu odhad, kolik času mi Vaše věc bude přibližně trvat a domluvíme se na platebních podmínkách.

Další postup ve věci

O každé změně stavu Vaší věci Vás budu neprodleně informovat a domluvíme dle potřeby další postup.

Ukončení spolupráce

Při skončení právního zastoupení Vám předám veškeré Vámi předané materiály a originály listin, které mi byly během zastupování doručeny či předány ostatními subjekty, vyúčtujeme zálohy a společně si shrneme, zda vše proběhlo podle Vašich představ.

Advokátní kancelář sídlí na adrese Kaplická 1037/12, Praha 4 - Podolí.
V případě Vašeho zájmu mne neváhejte kontaktovat.