Ceník služeb

Dbám na to, aby Vám cena mých služeb nebránila možnosti uplatňovat Vaše práva. Proto se snažím poskytovat právní služby za dostupné ceny, ale také tak, aby cena mých služeb byla přiměřená časové a odborné náročnosti konkrétního případu.

Abyste se mohli rozhodnout, zda využijete mého právního zastoupení, nabízím Vám první půlhodinu konzultace zdarma. Pokud se poté rozhodnete právních služeb nevyužít, nic se neděje.

Odměnu je možno sjednat několika způsoby:

  • Úkonová sazba – tato sazba se uplatní zejména při sepisování smluv a jiných listin nebo v konkrétních úkonech, u nichž lze předem odhadnout rozsah činnosti advokáta.
  • Hodinová sazba – tato sazba se uplatní zejména u právních porad a podávání stanovisek. O výši hodinové sazby se u mne prosím informujte. Při hodinové sazbě si účtuji odměnu po 15 minutách a to tak, že si eviduji odvedenou práci a konzultace podle skutečně odpracovaného času. Kdykoliv Vám na vyžádání předložím evidenci práce, kterou jsem pro Vás vykonala.
  • Advokátní tarif – tj. vyhláška č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů. Počítá se dle hodnoty věci, výše trestní sazby apod. za jeden úkon právní služby (sepsání upomínky, žaloby, odvolání apod.).
  • Paušální měsíční odměna – pokud potřebujete právní poradenství častěji či pravidelně, je možné se domluvit na měsíční paušální odměně. Výhodou je nižší sazba. V rámci dohodnutého rozsahu pak máte možnost mne požádat o advokátní služby a neplatíte nic navíc.

Na první schůzce Vám ráda poradím, který způsob účtování odměny je pro Vás nejvhodnější, učiním předběžný odhad času, který budu Vaší věci věnovat a dohodneme se na výši zálohy. Výše zálohy se odvíjí od charakteru věci, v případě zastupování před soudem si obvykle beru zálohu do výše 3 úkonů právní služby, v případě hodinové odměny pak dle složitosti věci přibližně za 1/3 časového odhadu.

Po dosažení námi vytyčených bodů či dle časového harmonogramu Vás požádám o uhrazení další zálohy.

V odůvodněných případech zálohu nežádám nebo požaduji zálohu ve snížené výši.

Je-li pro to vážný důvod, neváhám Vám také nabídnout zastupování za sníženou odměnu. Pokud se domníváte, že jsou u Vás takové vážné důvody, o této možnosti se u mne informujte.

Při ukončení právního zastoupení společně zkontrolujeme evidenci mnou odvedené práce a provedeme vyúčtování Vámi poskytnutých záloh.

Pokud se podaří vymoci náhradu nákladů právního zastoupení v plné výši po Vaší protistraně, Vaše zálohy Vám vrátím a mé zastupování pro Vás bylo zdarma. O tento cíl budu maximálně usilovat.

Podrobné informace k cenám právních služeb Vám ráda poskytnu e-mailem nebo telefonicky.

Advokátní kancelář sídlí na adrese Kaplická 1037/12, Praha 4 - Podolí.
V případě Vašeho zájmu mne neváhejte kontaktovat.